Antwerp for life
Nieuwsberichten
Owners & Sponsors
ACT! as 1

De fans van Royal Antwerp Football Club bundelen de krachten in de vzw ACT! as 1 om zo (op termijn) een meerderheidsparticipatie in het bestuur van de club te verwerven en een duurzame toekomst voor Royal Antwerp FC te garanderen.

De vzw is op maandag 24 maart 2014 opgericht door een groep supporters die er naar streeft om de Antwerp-fans inspraak te geven in de leiding van hun club.

Waarvoor staat ACT! as 1?

Om een lang verhaal kort te maken: de Antwerpse Community heeft geen vertrouwen meer in het bestuur van Royal Antwerp FC. Of je nu praat met lokale handelaars of met grote bedrijven, wie zaken deed met Royal Antwerp Football Club, zegt meestal daar slechte ervaringen mee te hebben. Het wantrouwen is bij velen te groot om nog verder samen te werken met de club. De vijver om naar sponsors en investeerders te vissen ligt er al even troosteloos bij als zijn tegenhanger voor Tribune 1. Het vertrouwen van de supporters is al even ver te zoeken en ondertussen vragen zij zich gelaten af: “Kunnen we echt niets anders doen dan lijdzaam toekijken?”

Het antwoord is gelukkig simpeler dan je zou vermoeden: een nieuw leven voor de club begint  bij de basis van RAFC, m.a.w. bij de supporters.  Als zij als 1 man hun schouders onder het project ACT! as 1 zetten, kunnen zij  de gemeenschap terug enthousiasmeren. Met ACT! as 1 zullen ze ervoor zorgen dat er weer vertrouwen is om zich aan een Antwerp-project te wagen.

Het doel van ACT! as 1:

De Antwerp Community Trust heeft als doel de Antwerp-gemeenschap te organiseren en te activeren. Zo wil ze het mogelijk maken dat de supporters via de vzw in de club participeren. In de toekomst moet de stem van de fans doorwegen op het beleid van de club. De supporter moet invloed hebben in het beleidsproces van de club. De toekomst van Royal Antwerp FC moet in de handen zijn van mensen die van de club houden. Zo’n lokale verankering hoeft investeerders niet af te schrikken, integendeel.

Hoe ACT! as 1 werkt:

Starten doe je door lid te worden van de vzw.

Iedereen kan lid worden van de vzw:

  • Voor 10€ per jaar ben je member (lid) van de vzw.
  • Voor een éénmalige bijdrage van 135€ ben je owner (eigenaar) in de vzw. Owners hebben stemrecht en nemen dus mee beslissingen.

Let op: je dient je jaarlijkse bijdrage van 10€ te voldoen om stemrecht te houden.

ACT! as 1 moet dus zo veel mogelijk Owners hebben. De basis van de vzw moet zo breed mogelijk zijn, want hoe meer geld er in kas is, hoe beter onze onderhandelingspositie met de eigenaars van de club.

Wanneer de raad van bestuur (het democratisch verkozen bestuur van ACT! as 1) de club doorgelicht heeft zal het alle mogelijke pistes tot participatie in de club bekijken. De raad van bestuur beslist nooit zelf voor wat er met het geld van de VZW gebeurt. Hiervoor worden alle leden samengeroepen, dit noemen we de Algemene Vergadering.

Als Owner beslis je mee op welk voorstel ACT! as 1 zal ingaan. Nadat alle voorstellen onderzocht zijn zal het bestuur van ACT! as 1 een Algemene Vergadering samenroepen tussen alle Owners. Op deze vergadering zal je dus mee beslissen over de richting die ACT! as 1 uitgaat.

Wat is het risico?

Dat is net het mooie van de zaak, er is geen risico aan verbonden!

Er zijn 2 scenario’s:

  • ACT! as 1 slaagt in zijn opzet en behaalt een participatie in de club. Missie geslaagd en iedereen tevreden! De club is in handen van de fans.
  • ACT! as1 gaat niet in op de voorstellen van de club en wordt ontbonden. In dat geval belooft ACT! as 1 volgens haar statuten om de lidmaatschapsbijdrage uit het beschikbare actief terug te storten!

Antwerp For Life

Iedereen kent Music For Life van Studio Brussel. Elk jaar organiseren ze een overkoepelende actie die miljoenen binnen haalt voor het goede doel.

Antwerp For Life wil hetzelfde doen voor ACT! as 1.

Antwerp For Life is de overkoepelende noemer van alle acties die gedaan worden om geld in te zamelen.

Alles ik mogelijk, we vragen echter wel eerst een registratie van de actie bij info @ actasone.be

Volg ACT! as 1 ook persoonlijk:

-          Via de website: www.actasone.be

-          Via Facebook: https://www.facebook.com/actasone.be?fref=ts

-          Via Twitter: @ACT_as_one of https://twitter.com/ACT_as_one

-          Via het forum: http://www.wijzijnantwerp.org/forum/viewforum.php?f=60

banner